Camera-inspectie

Iedere verstopping heeft een oorzaak.

Daarom is het belangrijk om de leiding te inspecteren.

Dit doet Brujo Rioolbeheer door middel van camera-inspectie.

Hiermee kunnen verborgen gebreken zoals breuken, wortelgroei of verzakking tot op de centimeter worden gelokaliseerd en vervolgens verholpen.

Brujo Rioolontstopping
Markiezenhof 13
4141 JP Leerdam
Tel. 0345 - 641900
Fax. 0345 - 642703
E-mail. info@brujo.nl