Rapportages

Brujo Rioolbeheer biedt klanten inzicht in de technische stand van zaken van installaties.

Moderne onderhoudsapparatuur gekoppeld aan gegevensbeheer van de installatie zelf en databeheer van de rapportages in verschillende bestandsformaten dragen zorg voor een optimale bedrijfsvoering.

Periodiek of na afloop ontvangt de klant complete rapportages.

Al de gegevens worden functioneel beheerd en zijn toegankelijk via het beheerprogramma Nactic.

Brujo Rioolontstopping
Melssinghdreef 2
4176 BB Tuil
Tel.085 - 273 33 32
E-mail. info@brujo.nl