ONDERHOUD

Om de riolering stabiel te kunnen laten functioneren, is het van groot belang preventief onderhoud aan de installaties uit te voeren.

Brujo Rioolbeheer gaat dagelijks met de modernste hulpmiddelen op pad om zowel planmatig- en groot onderhoud uit te voeren alsook spoedreparaties en hulp bij calamiteiten.

Om optimaal onderhoud te garanderen kan men een overeenkomst aangaan met Brujo Rioolbeheer voor reiniging, leegzuigen, reparaties aan de bouwkundige civiele delen inclusief grondwerken, reparaties van leidingen, las- en constructiewerken in kunststof en non ferro metalen.

Brujo Rioolontstopping
Melssinghdreef 2
4176 BB Tuil
Tel.085 - 273 33 32
E-mail. info@brujo.nl